Conservació de la personalitat de Catalunya : discurs presidencial per D. Lluís Domenech y Montaner en la sessió inaugural del Curs acadèmic de 1911 a 1912

Conservació de la personalitat de Catalunya : discurs presidencial per D. Lluís Domenech y Montaner en la sessió inaugural del Curs acadèmic de 1911 a 1912