Joan I humanista i el primer periode de l’humanisme catalá

Joan I humanista i el primer periode de l'humanisme catalá

Joan I humanista i el primer periode de l’humanisme catalá